Advocaat PRAKTIJKENDe wetgever van de beoefenaar verleent juridische bijstand in de straf, burger, familie, woon, land, arbeids- en andere rechtsgebieden.

Ons centrum heeft praktiserende advocaten (beoefenende advocaten) die achter hun rug veel ervaring hebben op het gebied van de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de onderzoekscommissies