Burgerschap Rechten en VerantwoordelijkhedenBurgerschap is de rode draad die verbindt alle Amerikanen

De beslissing om een aanvraag is een belangrijke

Burgerschap biedt vele voordelen en een even grote verantwoordelijkheid.

Door de toepassing, wordt u tonen dat u zich inzet om dit land en onze vorm van regering

Hieronder vindt u een aantal rechten en plichten die voor alle burgers moeten uitoefenen en respect. Sommige van deze taken zijn wettelijk verplicht van iedere burger, maar alle zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat Amerika blijft een vrije en welvarende natie