een vergoeding voor morele schade — Vertaling in het russisch — engelse voorbeelden Omgekeerde ContextDaarom is de discriminatie geleden door de verzoekers niet voldoen aan de strikte criteria die door de wet die mag van een rechter tot de toekenning van financiële, Het college van Beroep heeft geoordeeld dat de bevoegdheid van de Rechtbanken tot toekenning van een vergoeding omvat de bevoegdheid tot het verlenen van