GRATIS JURIDISCHE HULPDe waarde van de wet is dat het stoelt op de beschikbaarheid van gratis juridische bijstand aan een veel grotere groep van burgers, stelt de controle over de naleving van de personen die gratis rechtsbijstand, normen van beroepsethiek en eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening, en ook strenge eisen voor de professionele kwalificaties van de personen verstrekken van gratis juridische bijstand.

Deelnemers in het publieke systeem van kosteloze rechtsbijstand zijn de Uitvoerende instanties en hun ondergeschikte instellingen, de Uitvoerende instanties van de entiteiten, de overheid juridische kantoren, advocaten en notarissen

In overeenstemming met de wet van de organen van de Uitvoerende macht van de regio s om te beslissen om vast te stellen of zij de staat juridisch Bureau of op het betrekken van de verstrekking van gratis rechtsbijstand advocaten.

Ze zijn ontworpen om het bedrag te bepalen en de procedure van vergoeding van advocaten en de vergoeding van hun kosten op het renderen van een gratis rechtsbijstand