HULP-EN FAMILIERECHTConflicten zijn een vrij algemeen verschijnsel. De meeste van ze op te lossen buiten de rechtbank door wederzijdse instemming van de partijen. Echter, er zijn vaak situaties waarin een geschil niet kan worden opgelost door middel van onderhandelingen en echtgenoten nog de hulp inroepen van een advocaat om te gaan met echtscheiding, boedelscheiding, alimentatie en andere zaken. Het familierecht is een van de toonaangevende sectoren van de wet, die regelt het huwelijk en familierelaties.

Familie advocaat of procureur is nodig wanneer er worden de volgende soorten conflicten:

afkomstig van het huwelijk en familie-betrekkingen van de echtgenoten;

die voortvloeien uit juridische relaties «echtgenoten en kinderen»;

andere familiezaken.