JURIDISCHE BIJSTANDRECHTSBIJSTAND — gevormd in de internationale betrekkingen van het systeem van normatieve en organisatorisch-juridische middelen, gebruikt in samenwerking met de Staten in het gebied van de wederzijdse rechtshulp in burgerlijke, familie-en strafzaken waarbij het nemen van procedurele acties op het grondgebied van meer dan één land

is partij bij een aantal multilaterale en bilaterale verdragen