JURIDISCHE BIJSTANDRECHTSBIJSTAND — gevormd in de internationale betrekkingen van het systeem van normatieve en organisatorisch-juridische middelen, gebruikt in samenwerking met de Staten in het gebied van de wederzijdse rechtshulp in burgerlijke -, familie-en strafzaken waarbij het nemen van procedurele acties op het grondgebied van meer dan één land. In het hart van dit systeem is gebaseerd op bilaterale en multilaterale verdragen inzake de bescherming van de onderwerpen van de wet, bepalen van de bevoegdheid van de rechter om te gaan met geschillen van verschillende categorieën en de geldende wettelijke systemen, respect voor de procedurele rechten van buitenlanders, staatlozen en dual-onderdanen; deze overeenkomsten worden geregeld door de erkenning van de geldigheid van diverse documenten (attesten, diploma ‘ s, enz.), tenuitvoerlegging van rechterlijke vonnissen, arresten van geschillen, de verzending van documenten in verband met de uitlevering van criminelen (uitlevering), enz. is partij bij een aantal multilaterale en bilaterale verdragen.