JURIDISCHE DIENSTVERLENINGAls de versterking van de rechtsstaat en de ontwikkeling van de concurrentie op de markt van de juridische dienstverlening te meer belangrijk voor de bescherming van de rechten van de burgers en organisaties verwerven van de kwaliteit van de juridische dienstverlening en de regelgeving in de wetgeving. De afwezigheid nu van alle jurisprudentie op dit probleem geeft, is het niet waarschijnlijk dat dit probleem niet op de agenda staat en dat haar oplossing is nog niet gevonden een adequate juridische mechanismen.

In de officiële 1 en in de praktijk het concept van «juridische diensten» en «juridische dienstverlening» gelijkwaardig worden geacht. Echter, in de literatuur was van mening dat, in het kader van de diensten dient te worden verstaan de verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten orde, de Commissie, het Agentschap service, vertrouwen beheer van vastgoed, commerciële concessie (franchise), een functie die deel uitmaakt van de begeleider, vertegenwoordiger, agent, de Commissaris, de Curator, enz., hetzij voor rekening van derden, hetzij in eigen naam, maar in de verkeerde 2.

Op deze basis de diensten van professionele advocaten moet worden genoemd, niet wettelijke, juridische, en, blijkbaar, dat dit de mening van het Hof van cassatie, wanneer hij gaf uitleg over bepaalde functies van de diensten, het hebben van een juridische karakter