RAADPLEEG EEN ADVOCAATIn het land is er een nieuw programma om te zorgen voor de beschikbaarheid van juridische diensten aan burgers, waaronder een vrij eenvoudige methode overleg met een advocaat online via de telefoon.

Iedere burger kan in de situatie, waar nodig bijgestaan door een ervaren en gekwalificeerde advocaat, professionele hulp te zoeken en een antwoord op een vraag op de telefoon. Deze dienst een zekere populariteit heeft gekregen, als mensen zoals ik in de gelegenheid om hulp te zoeken. Ze merkte ook op de effectiviteit van de methode.