GRATIS BEGELEIDING

Gratis juridische bijstand juridische bijstand door de staat gegarandeerd en volledig of gedeeltelijk te voorzien ten laste van de Staat van begroting, lokale budgetten en andere bronnen. Gratis primaire rechtsbijstand, staatsgaranties, die is om u te informeren over de persoon van zijn rechten en vrijheden, de procedure van uitvoering van herstel in geval van overtreding en de procedure voor beroep tegen besluiten, acties of nalatigheid van de organen van de macht van de staat, de organen van de lokale autonomie, de ambtenaren en officieren. Dus, in primaire gratis juridische hulp kunt u krijgen gratis advies over juridische en andere zaken,