ONLINE-RAADPLEGING VAN EEN NOTARIS

Notariate is een systeem van organen, bestaande uit notarissen en bevoegde overheid entiteiten, waarvan de functie is het onderzoek van rechtshandelingen met het doel om ze publiciteit. Notariële recht van het land reglamentary fundamenten van de wetgeving op het notariaat. Dit document stelt de regels voor notariële akten en functies van notarissen. De identificatie van de verrichtingen en feiten, uitgifte van certificaten, opslag van documenten is slechts een deel van de werkzaamheden van de notaris, zijn hulp nodig van burgers en rechtspersonen in verschillende situaties. In overleg met de notaris, online of via de telefoon interactie met de klant en