Strafrechtelijke Aansprakelijkheid Strafrechtelijke Verdediging Advocaat

In de AMERIKAANSE juridische systeem, kan iemand gestraft worden voor een misdrijf dat alleen als ze is veroordeeld voor een misdrijf, dat is, vinden strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. In dit artikel wordt beschreven wat de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Voor een bespreking van de burgerlijke aansprakelijkheid, zie ons artikel over de Burgerlijke Aansprakelijkheid. Een misdrijf is een misdrijf tegen het staat, zoals omschreven door elke lidstaat in het strafrecht. Geen feit is een misdrijf totdat het wordt als zodanig erkend door de samenleving en geschreven in de staten en de federale strafrecht. Dat We denken dat bepaalde handelingen hebben altijd al