Wat zijn de KOSTEN Acties. Internationale onderzoeksnetwerken

De aard van de wetenschap is veranderd De gemiddelde KOSTEN van een Actie is van EUR per jaar voor deelname van meestal KOSTEN Leden. KOSTEN Acties kan de weg vrijmaken voor of het vaststellen van de synergie met de door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten. Samenwerking in onderzoek, projecten leiden vaak tot nieuwe Acties, dus het verbeteren van de netwerken potentieel van onderzoeksconsortia. KOSTEN biedt mogelijkheden om te netwerken voor onderzoekers en vernieuwers in de versterking van de europese capaciteit om wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke uitdagingen. Er zijn drie strategische prioriteiten: het Bevorderen en het verspreiden excellentie, het bevorderen van interdisciplinair