VERTEGENWOORDIGING IN DE RECHTBANKVertegenwoordiging in de rechtbank procedurele activiteiten die worden ondernomen op namens en in het belang van de personen die betrokken zijn in de zaak van: de partijen, kandidaten en andere belanghebbenden, de officier van justitie, overheid, lokale overheden en andere instanties. De bevoegdheden van de vertegenwoordiger dient te worden uitgedrukt in een volmacht, afgegeven en uitgevoerd in overeenstemming met de wet.

Persoonlijke deelname in de business van de burger niet ontnemen hem het recht om deze oorzaak vertegenwoordiger

Organisaties van het bedrijfsleven zijn in de rechtbank door hun organen die binnen de bevoegdheden die door de wet aan hen, andere rechtshandeling of constituerende documenten, of vertegenwoordigers.

De autoriteit van toonaangevende organisaties van het bedrijfsleven, ondersteund door documenten waaruit de officiële status van hun vertegenwoordigers, en indien nodig de constituerende documenten

Namens de vaste organisatie in de rechtbank treedt op als gemachtigde van de liquidatie-Commissie.

Vertegenwoordigers in de rechtbank is in staat om personen die goed uitgegeven bevoegdheden inzake de uitvoering van het bedrijfsleven, met uitzondering van de volgende entiteiten (met uitzondering van de gevallen van hun deelname in het proces als vertegenwoordigers van de juiste organen of wettelijke vertegenwoordigers):

de rechter;

de onderzoeker;

advocaat.

Volgens het procesrecht benoemt de rechtbank een advocaat als vertegenwoordiger in geval van afwezigheid van de vertegenwoordiger van de Respondent, de woonplaats onbekend is, en in andere gevallen bepaald door de wet